Informatie voor ouders

Inschrijven

In bijgevoegde documenten vindt u informatie omtrent de inschrijving voor de kleuterschool of lagere school, evenals informatie omtrent de op dit moment beschikbare plaatsen op de kleuterschool of lagere school. Bekijk ook het doorlichtingsverslag van de kleuterschool of de lagere school op de website van de vlaamse overheid (januari 2010).

Mocht onze school u bevallen, dan kunt u zich voor verdere informatie of inschrijving natuurlijk altijd wenden tot de directie. Voor de kleuterschool kunt u contact opnemen met Kim Hermans, voor de lagere school met Truus Hendriks.

Meer info?

Voor verdere info omtrent inschrijving aan onze of een andere school kunt u terecht op www.inschrijvingsrecht.be, of bij de gratis infolijn van de Vlaamse overheid op nummer 1700.

Documentatie

Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een groep van ouders, enkele leerkrachten en directie die maandelijks vergadert over het schoolgebeuren.

We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die de ouderraad willen vervoegen om ook volgend schooljaar samen leuke en interessante initiatieven te organiseren.

Waarover vergadert de ouderraad?

In de ouderraad komen volgende onderwerpen aan bod: de activiteitenkalender, actuele thema’s zoals de organisatie van de eetzaal, organisatie pedagogische avond en kienavond, verkeersveiligheid in de schoolomgeving, …
Ook de verschillende werkgroepen (website, verkeer, kienavond, …) brengen iedere maand verslag uit.
Elke ouder kan steeds de leden van de ouderraad aanspreken zodat bepaalde vragen voorgelegd kunnen worden. Op deze manier kan er snel en constructief gezocht worden naar oplossingen.