De geschiedenis van ‘De Speling’

Home / Over de school / De geschiedenis van ‘De Speling’

′De opvoeding van de jeugd′

De Nonnekensschool van vroeger evolueert naar ‘De Speling’ van vandaag
over een periode van 100 jaar.

Hoe het Allemaal Begon

In het begin van de twintigste eeuw hief de eerste minister van Frankrijk, minister Combes, religieuze gemeenschappen op en verbood de leden van de congregaties iedere onderwijsopdracht in Frankrijk. Talloze groepen kloosterlingen weken uit naar het buitenland, ook naar België.

De Zusters van Sint-Jozef uit het moederklooster in Clermont-Ferrand (Auvergne) vestigden zich in Munsterbilzen. Op vraag van pastoor Claykens kwamen op 12 mei 1905 vijf zusters van dat klooster naar Lommel om te zorgen voor de opvoeding van de jeugd in het vrij katholiek onderwijs.

1901 – 1905

Het onderricht van meisjes was in Lommel reeds gestart in 1901 met de juffrouwen Bos en Tournier. Uit de gemeentearchieven van 1904 blijkt de wil van het schoolcomité om het onderwijs voor meisjes verder uit te bouwen. Aan het gemeentebestuur met burgemeester Frans Van Ham vraagt het een toelage om een meisjesschool te bouwen “waarvan de leiding zal toevertrouwd worden aan Zusters”. De toelage komt er “overwegende dat de oprichting van een school, zowel op stoffelijk als geestelijk gebied, een noodzakelijkheid is voor een gemeente als Lommel”.

Een nieuw klooster

De bouw van een klooster wordt in dezelfde betoelaging voorzien. Op het einde van september 1905 kunnen de zes zusters na een verblijf van enkele maanden in de woning van Elisabeth Hesemans hun intrek nemen in het nieuwe klooster. Op dat moment is Aldagonda Tournier schoolhoofd.

 De Kloosterstraat in 1915

De Kloosterstraat in 1915

 Aldagonda Tournier

Aldagonda Tournier

De eerste zusters

Mère St.-Paul was de overste van 5 zusters:

  • Zuster Landrada
  • Zuster Marie-Eva
  • Zuster Gudula
  • Zuster Leoba
  • Zuster Norberta

In 1905 beginnen ze in de Aangenomen Meisjesschool met vier klassen lager onderwijs en twee “bewaarschoolklassen”. Uit het verslag van dat schooljaar halen we de namen van het onderwijzend personeel: “de dames Tournier en Willems van Belgische nationaliteit en de dames Walzenbach en Rathgeber van vreemde nationaliteit”.

In 1930 volgt Zuster Paula, Aldagonda Tournier op als “bestuurster der school”. Ze blijft directrice tot 1953. De laatste zuster-directrice van de lagere school was zuster Anna Crommen.

De Speling tot nu

Op 10 mei 1978 werd haar taak overgenomen door de heer Michel Daniëls. Ruim 25 jaar was hij het boegbeeld van onze school. Onder zijn deskundige leiding kregen niet alleen alle klassen een nieuwe look maar werden ook de onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Helaas moesten wij vroegtijdig afscheid nemen van hem. Op 17 augustus 2004 is hij overleden.

Zijn taak werd overgenomen door Maria Jansen die ook de organisatie mocht verzorgen van de vieringen ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de school. Van september 2006 tot augustus 2010 heeft Ann Mertens de dagelijkse leiding van de lagere school op zich genomen. Vanaf 1 september 2010 is Caroline Huysmans directrice van onze school, vanaf 1 september 2013 in duobaan met Truus Hendriks.