6B – Meester Chris

6B
6B – Meester Chris

De klas stelt zich voor…

Het zesde leerjaar staat vooral in het teken van de voorbereiding op het secundair onderwijs. We maken de leerlingen wegwijs in het “leren leren”. Zo leren ze hun agenda te gebruiken als een werkinstrument, gaan ze werken met een toetsenrooster en studeren ze aan de hand van doelenlijsten. Dagelijks krijgen ze ook te maken met het leren van een drietal lessen. Ook brengen we een bezoek aan de middelbare scholen in de regio en maken samen met hen en hun ouders een studiekeuze.

We werken voor de vakken W.O., Nederlands en godsdienst vooral thematisch. Na ieder thema wordt er getoetst. Voor wiskunde verdiepen we de leerstof uit het vijfde leerjaar. En maken we ook kennis met de cirkel, het volume en het soortelijk gewicht. Bij Frans behandelen we iedere week een tekst met nieuwe woorden en spraakkunst. De nadruk hierbij ligt vooral op de vaardigheden spreken en luisteren. Tijdens muzische activiteiten komen alle onderdelen aan bod.

Een van de hoogtepunten tijdens het laatste jaar op De Speling zijn de sneeuwklassen. Die bereiden we voor tijdens de lessen W.O. in de klas. Trekken er dan samen op uit en hebben de tijd van ons leven.

Chris Corens

Chris Corens

Meester klas 6B

Sport, techniek en wetenschap boeien me enorm. In mijn vrije tijd ben ik dan ook steeds druk in de weer. Ik kijk alvast uit naar het nieuwe schooljaar.

Het laatste nieuws van de lagere school