1B
1B – Juf Ulrike

De klas stelt zich voor…

In het eerste leerjaar leren we op een speelse manier lezen en schrijven met onze klaspop Hup. Vervolgens leren we ook rekenen tot 20. Tijdens de eerste weken herhalen we nog dingen van uit de kleuterschool om zo geleidelijk aan over te gaan tot de echte leerstof van het eerste leerjaar.

Verder besteden wij veel aandacht aan sociale vaardigheden en zelfstandigheid door in verschillende hoeken te werken. Iedere week starten we in de vertelkring waar de kinderen de kans krijgen om te vertellen over het voorbije weekend.

Ulrike Vandenberk

Ulrike Vandenberk

Juf klas 1B

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, wandelen met mijn hond en eens lekker uit eten.

Het laatste nieuws van de lagere school