5B – Juf Dorien

5B
5B – Juf Dorien

De klas stelt zich voor…

In het vijfde leerjaar richten we onze pijlen op leren leren en attitudes zoals leren plannen, zelfstandig werken, samenwerken, durven vragen stellen, elkaar helpen, mindmappen…

Naast deze attitudes werken we natuurlijk ook aan reken- en taalvaardigheden.
Voor Nederlands bijvoorbeeld: werkwoorden in de verleden tijd, teksten schematiseren met sleutelwoorden, …
Voor Wiskunde bijvoorbeeld: %-rekenen, Romeinse cijfers, Winst/Verlies/Inkoopprijs/Verkoopprijs berekenen, Bruto/Tarra/Netto, getaluitbreiding tot 1 000 000, …

Het allernieuwste in het vijfde is een allereerste kennismaking met de Franse taal.

Tijdens de lessen WO, MO en Godsdienst leren we de wereld verkennen in alle aspecten: mens en natuur, mens en tijd, mens en techniek, mens en muzische, mens en zingeving…

Dorien Vandenberk

Dorien Vandenberk

Juf klas 5B

In mijn vrije tijd hou ik ervan om te sporten en in een leuk boek te lezen. Tijdens de vakanties kan ik ook erg genieten van een reisje samen met mijn vriend.

Het laatste nieuws van de lagere school