5A – Juf Caroline

5A
5A – Juf Caroline

De klas stelt zich voor…

In het vijfde leerjaar richten we onze pijlen op leren leren en attitudes zoals leren plannen, zelfstandig werken, samenwerken, durven vragen stellen, elkaar helpen, mindmappen…

Naast deze attitudes werken we natuurlijk ook aan reken- en taalvaardigheden.
Voor Nederlands bijvoorbeeld: werkwoorden in de verleden tijd, teksten schematiseren met sleutelwoorden, …
Voor Wiskunde bijvoorbeeld: %-rekenen, Romeinse cijfers, Winst/Verlies/Inkoopprijs/Verkoopprijs berekenen, Bruto/Tarra/Netto, getaluitbreiding tot 1 000 000, …

Het allernieuwste in het vijfde is een allereerste kennismaking met de Franse taal.

Tijdens de lessen WO, MO en Godsdienst leren we de wereld verkennen in alle aspecten: mens en natuur, mens en tijd, mens en techniek, mens en muzische, mens en zingeving…

Caroline Hesemans

Caroline Hesemans

Juf klas 5A

Reizen doe ik enorm graag. Verder krijg ik mijn vrije tijd altijd om met wandelen, shoppen, lekker eten,... Vervelen doe ik me nooit!

Het laatste nieuws van de lagere school