5A
5A – Juf Nicole

De klas stelt zich voor…

In het vijfde leerjaar richten we onze pijlen op leren leren en attitudes zoals leren plannen, zelfstandig werken, samenwerken, durven vragen stellen, elkaar helpen, mindmappen…

Naast deze attitudes werken we natuurlijk ook aan reken- en taalvaardigheden.
Voor Nederlands bijvoorbeeld: werkwoorden in de verleden tijd, teksten schematiseren met sleutelwoorden, …
Voor Wiskunde bijvoorbeeld: %-rekenen, Romeinse cijfers, Winst/Verlies/Inkoopprijs/Verkoopprijs berekenen, Bruto/Tarra/Netto, getaluitbreiding tot 1 000 000, …

Het allernieuwste in het vijfde is een allereerste kennismaking met de Franse taal.

Tijdens de lessen WO, MO en Godsdienst leren we de wereld verkennen in alle aspecten: mens en natuur, mens en tijd, mens en techniek, mens en muzische, mens en zingeving…

Nicole Theuwissen

Nicole Theuwissen

Juf klas 5A

Ik hou van een goed gesprek, liefst op een zonnig terras (maar dat mag ook ergens anders) met iets lekkers erbij, met een leuke, interessante persoon. Kinderen en dieren vind ik heel tof.

Het laatste nieuws van de lagere school