Sinds de eerste maandag van oktober mogen de kinderen die willen tijdens de middag komen plezierlezen.

Voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar wordt er de komende weken voorgelezen door de leerlingen van het 6de leerjaar.

De leerlingen van het  4de, 5de en 6de leerjaar krijgen daarna een kwartiertje om vrij te lezen.

Het is er muisstil tijdens dit momentje en de kinderen genieten er met volle teugen van.