Nieuwjaarswens

Toen wij een jaar geleden onze kerstwensen op dezelfde tijd formuleerden, wist niemand hoe belangrijk dit jaar voor ons allemaal de wens voor een goede gezondheid zou zijn. Een zin, terloops geformuleerd als vanzelfsprekend, kreeg dit jaar een veel diepere betekenis.  Inmiddels hebben we het turbulente jaar 2020 achter ons gelaten. Het was voor ieder van ons een memorabel jaar, niet altijd in de positieve zin.
Daarom wensen wij u, uw gezin en uw naasten een goede GEZONDHEID!