De ouderraad … wat is dat toch?

Die ouderraad… wat is dat toch?

  • Een groep van ouders en enkele leerkrachten & directie van kleuter- en lagere school De Speling,
  • die 1 keer per maand samenkomen en vergaderen op school over het schoolgebeuren. De activiteitenkalender, de actuele thema’s en de daarbij horende vragen komen hier aan bod.

Elke ouder kan steeds de leden van de ouderraad aanspreken zodat bepaalde vragen voorgelegd kunnen worden.  Op deze manier kan er snel en constructief gezocht worden naar oplossingen.

Wil je graag deel uitmaken van de ouderraad?

Ben je een enthousiaste ouder die graag samen met andere ouders leuke en interessante initiatieven wil organiseren?  Zo ja, dan zijn we op zoek naar jou!!

Je kan je ideeën en creativiteit kwijt in verschillende werkgroepen: verkeer, kienavond, digitale Spelingsprokkels, website, pedagogische avond en Eltenbos.

Er wordt naar je geluisterd en jouw mening telt! Dus … redenen genoeg om je aan te melden!

Elke 3e donderdag van de maand is er een vergadering om 20u00 in de eetzaal van de lagere school!  U bent alvast van harte welkom op onze vergadering op donderdag 17 oktober 2019!

Wil je graag een helpende hand bieden of de vergaderverslagen ontvangen?

  • Wil je geen lid worden, maar wel graag een handje helpen of meedenken bij onze activiteiten (schoolfeest/ kienavond)?
    Stuur dan een mail naar: ouderraad@speling.be met als onderwerp ‘helpen’
  • Wil je graag het verslag van de maandelijkse ouderraad per mail ontvangen?
    Stuur dan een mail naar:  ouderraad@speling.be met als onderwerp ‘verslag’