Verkeerswedstrijd 6e leerjaar

Dit jaar organiseerden de stad en politie Lommel weer een verkeerswedstrijd voor de zesdejaars van de Lommelse lagere scholen. Eerst werd er in de lagere scholen een theoretische proef afgenomen. Daarna mochten de vier leerlingen van elke school die het beste scoorden op de theoretische proef deelnemen aan de praktische proef op het verkeerspark. Bij de fietsbehendigheidsproef en de verkeersproef kregen de leerlingen strafpunten als ze fouten maakten.
De Speling heeft het daar zeer goed gedaan! Laure en Feyzullah eindigden in de top 10 en kregen een mooie medaille! Samen met Afif en Nand kaapten ze ook nog de tweede prijs weg in de scholencompetitie! Goed gedaan hoor!